Hielkema-logo-small-top

Op herhaling bij Hielkema

Verkeerveiligheid staat bij Rijschool Hielkema hoog in het vaandel. Om bestuurders de kans te geven om hun rijvaardigheid onder de loep te laten nemen, organiseert de school daarom rijvaardigheidstrainingen. Die zijn niet alleen bedoeld om de kennis en vaardigheden op te vijzelen, maar ook voor een groter zelfvertrouwen.

Voor een zo goed mogelijk resultaat worden de trainingen op maat geleverd, waarbij aandacht wordt besteed aan theorie ‘en praktijk. “ Niet alleen de expertise op de weg is belangrijk”, meent Hielkema. “Deelnemers leren ook meer over hun voertuig en hoe ze er mee om moeten gaan.”

• Zelfvertrouwen

De trainingen zijn onder andere bedoeld voor mensen die jarenlang niet achter het stuur hebben gezeten of mensen na een ongeval het zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt. Ook mensen die een overstap maken van een automaat naar een handgeschakelde wagen kunnen baat hebben bij de trainingen. Bij de rijschool is bovendien sprake van een steeds groter wordende groep brommobielbestuurders.

Daarnaast weten veel bedrijven de weg te vinden naar de Heerenveense rijschool. Niet alleen om nieuwe werknemers met het wagenpark om te leren gaan, maar ook om het weggedrag van hun huidige werknemers aan te pakken. “Die stap nemen zij vaak om het percentage ongelukken terug te dringen”, vertelt Hielkema. “Voor bedrijven ontstaat door materiele schade een behoorlijke kostenpost die ze met deze trainingen fors kunnen terugdringen.”

De trainingen zijn - naast bovendenoemde doelgroepen - toegankelijk voor iedereen. Ook mensen die na een jarenlange carriere op de weg hun weggedrag aan een deskundig oog willen laten onderwerpen. Ongemerkt kan het weggedrag namelijk langzaam veranderen. Ogenschijnlijk kleine veranderingen kunnen echter hele grote gevolgen hebben!

Informatie over faalangstinstructie kunt u hier vinden

Wij rijden o.a. in:

Heerenveen - Akkrum - Aldeboarn - Beetsterzwaag - Bontebok - Drachten - Gorredijk - Gersloot - Grou - Harlingen - Hemrik - Hoornsterzwaag - Jubbega - Katlijk - Langezwaag - Lemmer - Lippenhuizen - Luxwoude -  Mildam - Nieuwehorne - Nij beets - De Knipe - Luinjeberd - Mildam - Nieuwehorne - Nieuweschoot - Oranjewoud - Oudehorne - Oudeschoot - Sneek - Terband - Terwispel - Tjalleberd - Tijnje - Wijnjewoude - Wolvega.

staat de gewenste plaatsnaam er niet tussen neem dan voor de zekeheid contact met ons op.

logo-small

Saturnus 5
8448 CC Heerenveen
Tel. 0513 - 62 42 04
Fax 0513 - 62 12 51