Hielkema-logo-small-top

Machtig je rijschool

digidVoordat Hielkema Verkeersschool de TTT of praktijkexamen kan aanvragen, moet de kandidaat daar eerst toestemming voor geven.

Dit kan door middel van een machtiging. Een machtiging afgeven kan via mijn.cbr.nl met je DigiD code.
Een DigiD aanvragen kan via de link die vermeld staat op mijn.cbr.nl of via www.digid.nl.
Het is aan te raden om zo snel mogelijk een DigiD aan te vragen. 
Zonder machtiging kan er geen examen of toets worden aangevraagd of ingepland.

Het rijschoolnummer dat je dient aan te geven voor de machtiging is 0787N1

Wij rijden o.a. in:

Heerenveen - Akkrum - Aldeboarn - Beetsterzwaag - Bontebok - Drachten - Gorredijk - Gersloot - Grou - Harlingen - Hemrik - Hoornsterzwaag - Jubbega - Katlijk - Langezwaag - Lemmer - Lippenhuizen - Luxwoude -  Mildam - Nieuwehorne - Nij beets - De Knipe - Luinjeberd - Mildam - Nieuwehorne - Nieuweschoot - Oranjewoud - Oudehorne - Oudeschoot - Sneek - Terband - Terwispel - Tjalleberd - Tijnje - Wijnjewoude - Wolvega.

staat de gewenste plaatsnaam er niet tussen neem dan voor de zekeheid contact met ons op.

logo-small

Saturnus 5
8448 CC Heerenveen
Tel. 0513 - 62 42 04
Fax 0513 - 62 12 51