Hielkema-logo-small-top

banner nascholing

Verplichte nascholing voor chauffeurs (Code 95)

Buschauffeurs hebben zeven jaar (van september 2008 tot september 2015) de tijd om de eerste 35 uur nascholing te volgen.Vrachtwagenchauffeurs moeten de eerste 35 uur nascholing ook binnen zeven jaar volgen (tussen september 2009 en september 2016). Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing.

Van de 35 uur nascholing, moet minimaal 7 uur praktijktraining worden gevolgd de overige 28 uur zal aan theorie worden besteed.

Wij adviseren chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Voor de verlenging van de vakbekwaamheid maakt dat namelijk niet uit. Als iedereen tot het laatste moment zou wachten, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

Nascholing: niet alleen verplicht, ook nuttig

In de eerste plaats moet nascholing natuurlijk leerzaam zijn en bijdragen aan de door het Europees Parlement gestelde doelen. Maar het moet ook leuk zijn! Er is zoveel mogelijk naar gestreefd om de nascholing zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van chauffeurs en werkgevers, zodat de nascholing een maximaal rendement oplevert.Dit houdt in, dat de trainingen erg praktijkgericht zijn en ook verschillende praktijktrainingen gedaan kunnen worden.

Voor 2019 hebben we de volgende cursusdata voor de nascholing voor code 95 (theorie):

   

maandag

21-1-2019

Nascholing lading zekeren

dinsdag

22-1-2019

Nascholing communicatieve vaardigheden

woensdag

23-1-2019

Nascholing chauffeursdag

Vrijdag

25-1-2019

Nascholing digitale tachograaf

   

maandag

18-3-2019

Nascholing lading zekeren

dinsdag

19-3-2019

Nascholing communicatieve vaardigheden

woensdag

20-3-2019

Nascholing chauffeursdag

Donderdag

21-3-2019

Nascholing digitale tachograaf

 

Chauffeursdag

Ervaar verschillende aspecten binnen het chauffeurs leven.
Op de chauffeursdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•   Invullen schadeformulier
•   Verkeerskennis
•   Manoeuvreervaardigheden
•   Spiegelstand en stellen van spiegels
•   Wet- en regelgeving

Digitale Tachograaf

De cursus leidt je chauffeurs op tot bekwame gebruikers van de digitale tachograaf met optimaal inzicht in de aanverwante onderwerpen, variërend van het dagelijks gebruik tot en met de wet- en regelgeving.
In de training digitale tachograaf komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en Arbeidstijdenbesluit vervoer

·de arbeidstijden, rijtijden, pauzes en rusttijden

·Praktische informatie over de werking van de digitale tachograaf en de administratie op het bedrijf

·Veranderingen rijbewijs, zoals categorie C1 en D1, medische keuringen, geldigheid van het rijbewijs

·Vakbekwaamheidseisen chauffeurs, zoals periodieke nascholing en de extra basisopleiding

Communicatieve Vaardigheden
De vrachtwagenchauffeur is het visitekaartje van jouw bedrijf en heeft direct contact met de klanten. Tijdens de cursus Communicatieve vaardigheden leren chauffeurs om praktische situaties op een contactgerichte en klantvriendelijke manier op te lossen. Ook het omgaan met stresssituaties en agressie wordt uitvoerig behandeld.

In de training communicatieve vaardigheden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·Beroepshouding en representativiteit

·Waarnemen en gedrag

·Communicatie

·Klantbenadering en commercieel gedrag

·Klachtafhandeling

·Rapporteren

·Omgaan met stresssituaties en agressie

Lading Zekeren
Verschillende ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Daardoor moet de chauffeur meer zorg besteden aan het laden, stuwen en verankeren om de rit goed uit te voeren. Ladingzekering is belangrijk, zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden.
In de training Lading Zekeren komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Consequenties van het niet goed laden
• Verantwoordelijkheden van de partijen
• Krachten die spelen bij de het vervoeren van lading
• Methoden en principes van lading zekeren
• Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken, wrijvingsmateriaal
• Gebruik van materiaal dat de zekering van lading ondersteunt; antislipmatten, hoekstukken
• Lading zekeren zonder de vervoerde goederen te beschadigen
• Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden

E-learning:

 

informatie over producten2inschrijven2

http://www.vto-transportopleidingen.nl/

Wij rijden o.a. in:

Heerenveen - Akkrum - Aldeboarn - Beetsterzwaag - Bontebok - Drachten - Gorredijk - Gersloot - Grou - Harlingen - Hemrik - Hoornsterzwaag - Jubbega - Katlijk - Langezwaag - Lemmer - Lippenhuizen - Luxwoude -  Mildam - Nieuwehorne - Nij beets - De Knipe - Luinjeberd - Mildam - Nieuwehorne - Nieuweschoot - Oranjewoud - Oudehorne - Oudeschoot - Sneek - Terband - Terwispel - Tjalleberd - Tijnje - Wijnjewoude - Wolvega.

staat de gewenste plaatsnaam er niet tussen neem dan voor de zekeheid contact met ons op.

logo-small

Saturnus 5
8448 CC Heerenveen
Tel. 0513 - 62 42 04
Fax 0513 - 62 12 51